Megjelent Budapesti terek c. könyv Szövényi Anna DLA Településépítészeti és Zöldinfrastruktúra Tanszék adjunktusa szerkesztésében

A „Városi terek analízise” - lassan egy évtizede sikeresen futó - választható tárgy anyagait és módszertanát rendszerezte, egészítette ki könyvé. A tárgy keretein túl mintegy 30 településmérnök hallgató vett részt az anyag feldolgozásában.

A feldolgozott 54 budapesti tér önálló rajzos, képes adatlapot kapott. Budapest történetével, építészetével rengeteg mű fogalakozik, de városépítészetét és ezen belül külső tereit feldolgozó mű eddig nem született. Az óriási vállalkozás eredménye az a 300 oldalas könyv, mely több száz rajzzal, fotóval és történeti térképpel mutatja be Budapest tereinek alakulását és mai állapotát. Így jól használható az oktatásban, mintakönyvként és szakirodalomként egyaránt.

Budapest térszegény város, ennek ellenére sok remek komponált teret rejt, melyek életünk színterei, mindennapjaink részei. Reméljük, hogy e mű hozzásegíti az olvasót ezek megismeréséhez és reméljük azt is, hogy e kötet bátorítja a döntéshozókat, közösségeket új terek teremtésére.

A könyv a TERC kiadó gondozásában, az NKA és az MMA támogatásával jelent meg.